Tájékoztató

TIT-iXam tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak" című 50 órás képzésről

 

Képzés időpontja:

1. Online képzés                                                                                            20 óra
2. Egy élő vizsgán történő egész napos hospitálás 2020.08.28.                  10 óra  
3. Egynapos kontaktórás képzés 2020.09.26. szombat: 9.00-19.00           10 óra  (10 kreditpont)
4. Egy élő vizsgán történő egész napos hospitálás 2020.10.03. szombat  10 óra  

Jelentkezési határidő: 2021. hamarosan

Jelentkezési lap: hamarosan

A részvételi díj: ingyenes
 

Helyszín: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.


Ez a pedagógusképző program 50 órás, mely nyelvtanárokat a tanfolyamvezetői, és vizsgáztatói feladatok ellátására készíti fel. A továbbképzés során a résztvevők megismerik az Európa Tanács által megfogalmazott Közös Európai Referenciakeret (KER) B1-B2-C1 (hagyományos alap, közép és felsőfokú nyelvtudás) szintjeinek jellemzőit, követelményrendszerét és eszerint lesznek képesek a hazai nyelvvizsgáztatási kritériumrendszer teljesítésére.

 

A továbbképzés célja, hogy

- a továbbképzésben résztvevő angol nyelvtanárok az iXam nyelvvizsgarendszerrel kapcsolatban legyenek képesek elsajátítani alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket;

- a résztvevők ismerkedjenek meg az írásbeli, illetve szóbeli vizsgarészekkel, azok értékelésének metodikájával és képesek legyenek ai iXam nyelvvizsgarendszer részeinek a követelményrendszerrel történő összevetésére;

- szóbeli felvételek, illetve írásminták megoldásával ismerjék meg és tudják alkalmazni az iXam nyelvvizsgáztatás módszereit, technikáit;

- a tanfolyamvezetői és vizsgáztatói készségfejlesztéssel a résztvevők képesek legyenek azonosulni az iXam vizsgarendszer koncepciójával és annak megfelelő kompetenciát szerezzenek;

- a résztvevők képesek legyenek a szóbeli felvételek szintmeghatározására és a KER B1-B2-C1 szintekre történő besorolásukra;

- a résztvevők képesek legyenek a kommunikatív nyelvoktatás rendszerében történő értékelésre, vizsgáztatásra, az iXam vizsgarendszeren belüli szóbeli vizsgáztatásra, illetve ismerjék meg az írásbeli feladatok (levél, e-mail, esszé) javítási szempontjait;

- a résztvevők az elsajátított ismereteket a mindennapos oktatói gyakorlatukban is képesek legyenek alkalmazni.

 

A TIT-iXam Vizsgáztatási felkészítő képzésre 10 kreditpontot lehet kapni a következő kormányrendelet alapján:

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről) 5. § (3)  Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti kötelező 120 órás továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján:

A d) bekezdés: harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.

 

Jelentkezési feltételek:

Vizsgáztató lehet az a személy, aki

  1. az adott nyelvből Magyarországon szerzett, vagy az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban kiállított és Magyarországon elismert, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban kiállított és Magyarországon elismert egyetemi szintű nyelv- és irodalom szakos tanári vagy főiskolai szintű nyelv- és irodalom szakos tanári, illetve nyelvtanári szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és

 

  1. az oklevél kiállítását követően legalább 3 éves oktatási gyakorlattal rendelkezik, és

 

  1. az oklevél kiállítását követően legalább 3 éves vizsgáztatói tapasztalattal rendelkezik vagy vizsgafejlesztési tapasztalatot tud igazolni (pl.: érettségi vizsgáztatás; próbavizsgáztatás, javító vizsgák, záróvizsgáztatás, szigorlatoztatás, vagy kollokviumi vizsgáztatás, esetleg nyelvvizsgatanfolyam zárásaként vizsgáztatás stb.).

 

Tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • 100%-os részvétel
  • Tesztek és vizsgapontozások sikeressége
  • Aktív részvétel a kontaktórákon
  • Elégedettségmérés kitöltése

 

 Képzéseinkkel kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolunk a tanarkepzes@ixam.hu e-mail címen.