Kedves Vizsgáztató tanárunk!

Ezúton értesítünk, hogy az iXam vizsgarendszer tanárai számára meghirdetett

2021. évi online aktualizáló tanárképzés elérhető:        

               2021. szeptember 1. – szeptember 20. között.

(Idén NEM LESZ PÓTALKALOM a kitöltésre, emiatt aki szeretne részt venni a jövőben a vizsgáztatásban, annak most sikeresen ki kell töltenie ez online aktualizáló képzést.)

Az aktualizáló képzésen évente egyszer kötelező a részvétel az akkreditált angol és német szakos vizsgáztató tanároknak, a NYAK előírása alapján. Az iXam vizsgarendszer akkreditált tanárai online képzés formájában végezhetik el a jogszabályban előírt éves, aktualizáló képzésüket.

A képzés a https://ixam.hu/furthertraining oldalon érhető el.

Az oldal megnyitásához minden esetben a Google Chrome böngésző használatát ajánljuk (letölthető innen: http://www.google.hu/intl/hu/chrome/browser/).

A belépéshez a korábbi években használt felhasználónevet és jelszót kell beírni.

A „Felhasználónév" részhez a ponttal elválasztva a saját család és a keresztnév ékezetek nélkül, valamint a születési év (családnév. keresztnév. születési év). Például: dr.toth.sandor.1979 vagy kissne.nagy.maria.1955

A „Jelszó" részhez pedig elválasztás nélkül a saját születési adat év, hó, nap sorrendben (születési évhónap) Például: 20160708

Ha nem tud belépni, kérjük, jelezze ezt mihamarabb a tanarkepzes@ixam.hu címen.

Technikai probléma esetén az üzemeltetőket a +36212004042-es helpdesk számon lehet elérni

(H-P: 8-18)

A belépés után, a képzés elvégzéséhez kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig az ott leírt tájékoztatót, majd teljesítse az önképzéshez megadott előfeltételeket, végül töltse ki a képzés tesztjét.

Kérjük, hogy az aktualizáló képzés oldalával párhuzamosan másik böngészőablakot ne nyisson meg, mert a rendszer érzékeny, és sajnos ebben az esetben befejezettnek tekintheti a kitöltést!

Kérjük, hogy a felkészülést követően, a teszt kitöltésének végén győződjön meg róla, hogy minden részhez adott meg választ.

A vizsgáztató tanárok a képzés kérdőívét a megadott időintervallumon belül tetszőleges időpontban tölthetik ki.

A 2021. évi aktualizáló képzés elvégzése feltétele a 2022. évi vizsgákra való beosztásnak.

Sikeres képzést kívánva, üdvözlettel

az iXam Nyelvvizsgaközpont munkatársai

 

Tájékoztató

TIT-iXam tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak" című 50 órás képzésről

 

Képzés időpontja:

1. Online képzés                                                                                                20 óra
2. Egy élő vizsgán történő egész napos hospitálás 2021.05.15.                  10 óra  
3. Egynapos kontaktórás (jelenleg online) képzés 2021. április 24. szombat: 9.00-19.00      10 óra  (10 kreditpont)
4. Egy élő vizsgán történő egész napos hospitálás 2021.06.12. szombat  10 óra  

Jelentkezési határidő: 2021. április 15. (csütörtök)

Jelentkezési lap: ide kattintva letölthető

Jelentkezési lapját a tanarkepzes@ixam.hu címre várjuk.

A részvételi díj: ingyenes

Helyszín: online


Ez a pedagógusképző program 50 órás, mely nyelvtanárokat a tanfolyamvezetői, és vizsgáztatói feladatok ellátására készíti fel. A továbbképzés során a résztvevők megismerik az Európa Tanács által megfogalmazott Közös Európai Referenciakeret (KER) B1-B2-C1 (hagyományos alap, közép és felsőfokú nyelvtudás) szintjeinek jellemzőit, követelményrendszerét és eszerint lesznek képesek a hazai nyelvvizsgáztatási kritériumrendszer teljesítésére.

 

A továbbképzés célja, hogy

- a továbbképzésben résztvevő angol és német nyelvtanárok az iXam nyelvvizsgarendszerrel kapcsolatban legyenek képesek elsajátítani alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket;

- a résztvevők ismerkedjenek meg az írásbeli, illetve szóbeli vizsgarészekkel, azok értékelésének metodikájával és képesek legyenek ai iXam nyelvvizsgarendszer részeinek a követelményrendszerrel történő összevetésére;

- szóbeli felvételek, illetve írásminták megoldásával ismerjék meg és tudják alkalmazni az iXam nyelvvizsgáztatás módszereit, technikáit;

- a tanfolyamvezetői és vizsgáztatói készségfejlesztéssel a résztvevők képesek legyenek azonosulni az iXam vizsgarendszer koncepciójával és annak megfelelő kompetenciát szerezzenek;

- a résztvevők képesek legyenek a szóbeli felvételek szintmeghatározására és a KER B1-B2-C1 szintekre történő besorolásukra;

- a résztvevők képesek legyenek a kommunikatív nyelvoktatás rendszerében történő értékelésre, vizsgáztatásra, az iXam vizsgarendszeren belüli szóbeli vizsgáztatásra, illetve ismerjék meg az írásbeli feladatok (levél, e-mail, esszé) javítási szempontjait;

- a résztvevők az elsajátított ismereteket a mindennapos oktatói gyakorlatukban is képesek legyenek alkalmazni.

 

A TIT-iXam Vizsgáztatási felkészítő képzésre 10 kreditpontot lehet kapni a következő kormányrendelet alapján:

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről) 5. § (3)  Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti kötelező 120 órás továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján:

A d) bekezdés: harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri.

 

Jelentkezési feltételek:

Vizsgáztató lehet az a személy, aki

  1. az adott nyelvből Magyarországon szerzett, vagy az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban kiállított és Magyarországon elismert, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban kiállított és Magyarországon elismert egyetemi szintű nyelv- és irodalom szakos tanári vagy főiskolai szintű nyelv- és irodalom szakos tanári, illetve nyelvtanári szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és

 

  1. az oklevél kiállítását követően legalább 3 éves oktatási gyakorlattal rendelkezik, és

 

  1. az oklevél kiállítását követően legalább 3 éves vizsgáztatói tapasztalattal rendelkezik vagy vizsgafejlesztési tapasztalatot tud igazolni (pl.: érettségi vizsgáztatás; próbavizsgáztatás, javító vizsgák, záróvizsgáztatás, szigorlatoztatás, vagy kollokviumi vizsgáztatás, esetleg nyelvvizsgatanfolyam zárásaként vizsgáztatás stb.).

 

Tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • 100%-os részvétel
  • Tesztek és vizsgapontozások sikeressége
  • Aktív részvétel a kontaktórákon
  • Elégedettségmérés kitöltése
  • Reflexiós levél megírása
  • Egész napos hospitálás két éles vizsgán

 Képzéseinkkel kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolunk a tanarkepzes@ixam.hu e-mail címen.