Az iXam Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kaphat az alábbiak szerint:

 

Államilag elismert angol (A2. B1, B2, C1 szint):

– sikeres komplex vizsga esetén: komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt
– sikeres részvizsga esetén (szóbeli vagy írásbeli rész) államilag elismert részbizonyítványt

Változások a nyelvvizsga típusának elnevezésében a nyelvvizsga-bizonyítványokban:

A 137/2008.(V.16.) Korm. rendelet (hatályos: 2008. június 16-tól) bevezetése az alábbiak szerint érinti a nyelvvizsgáztatásban használt fogalmakat:

A nyelvvizsga-bizonyítványok típusának megnevezése az eddigi A, B, C típus helyett a továbbiakban: szóbeli, írásbeli, komplex.

A betűk pedig egyértelműen a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintek elnevezését jelölik:

A2 – belépőfok,  B1 – alapfok,  B2 – középfok,  C1 – felsőfok.

 

 

Bizonyítvány átvétele:

A bizonyítványok átvételére az illetékes (a vizsgázó vizsgaeseményét lebonyolító) vizsgahelyen, személyesen van lehetőség a vizsgahely ügyfélszolgálati idejében, a Vizsgaközpont által meghirdetett időpontot követően. A vizsgázó vagy meghatalmazottja érvényes személyazonosító okmány felmutatásával veheti át a bizonyítványt. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a vizsgázó és a megbízott nevét, születési helyét és idejét, valamint az édesanyja nevét, továbbá a vizsga időpontját és helyét. A meghatalmazást két tanúval hitelesíteni kell.

Azoknak a vizsgázóknak a bizonyítványát, akik legkésőbb az eredményközlés utáni héten e-mailben kérik, a Vizsgaközpont utánvéttel juttatja el hozzájuk, ill. díjmentesen arra a vizsgahelyre ahova a jelentkezését leadta. A kérést a bizonyitvany@ixam.hu címre kérjük elküldeni.

Államilag elismert bizonyítvány javítása, újranyomtatása:

Bizonyítvány akkor nyomtatható újra a kiállítását követő egy naptári éven belül, ha a vizsgázó NEVÉBEN hiba van. Ez nem vonatkozik a második keresztnév hiányára. A vizsgázó hibájából történő újranyomtatás díja 2.500,- Ft. Ha a születési hely vagy idő téves, ill. egy évnél régebbi bizonyítványon a névben van elírás, akkor az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (NYAK) egy úgynevezett Hatósági igazolást állít ki, amelyet a vizsgázó a bizonyítványhoz csatol. Az eljárás díjmentes.

A javítást / újranyomtatást a honlapunkról letölthető űrlapon lehet kérvényezni az abban leírtak szerint. Az ügyintézési határidő 15 naptári nap. A kérelmet a Vizsgaközpontban vagy az adott vizsgahelyen kell benyújtani.

Elveszett magyar államilag elismert bizonyítvány pótlása:

Amennyiben a vizsgázó elveszítette a magyar államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát, kérelmére az Oktatási Hivatal hatósági igazolványt állít ki. Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról az igazolványt a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (NYAK) kell kérni: www.nyak.hu