fbpx

Nyelvvizsga-bizonyítványokkal kapcsolatos információk

Az iXam Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kaphat az alábbiak szerint:

Államilag elismert angol (A2. B1, B2, C1 szint):

– sikeres komplex vizsga esetén: komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt
– sikeres részvizsga esetén (szóbeli vagy írásbeli rész) államilag elismert részbizonyítványt

Változások a nyelvvizsga típusának elnevezésében a nyelvvizsga-bizonyítványokban:

A 137/2008.(V.16.) Korm. rendelet (hatályos: 2008. június 16-tól) bevezetése az alábbiak szerint érinti a nyelvvizsgáztatásban használt fogalmakat:

A nyelvvizsga-bizonyítványok típusának megnevezése az eddigi A, B, C típus helyett a továbbiakban: szóbeli, írásbeli, komplex.

A betűk pedig egyértelműen a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintek elnevezését jelölik:

A2 – belépőfok, B1 – alapfok, B2 – középfok, C1 – felsőfok.

 

Bizonyítvány átvétele:

A bizonyítványok személyes átvételére a vizsgaközpont minden vizsgaidőszak után meghirdeti a honlapon azt az időpontot, amikortól átvehetőek a bizonyítványok.

Minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni a bizonyítványát, ahova a jelentkezését leadta.

Azoknak a vizsgázóknak, akik szabályosan megcímzett, felbélyegzett borítékot csatoltak a jelentkezési lapjukhoz és előre kérték a postázást a Vizsgaközponttól, postai úton juttatjuk el ajánlott küldemény formájában. Az iXam Nyelvvizsgaközpont nem tud felelősséget vállalni a dokumentum címzetthez való megérkezéséért. A sikertelen vizsgáról a Vizsgaközpont értesítést küld, eredménylap formájában, amelyben feltüntetjük a maximális és az elért pontszámot.

 

Államilag elismert bizonyítvány javítása:

Bizonyítvány újranyomtatása a bizonyítvány kiállítását követő egy naptári éven belül lehetséges és csak névelírás esetén történik meg. Születési hely és születési dátum elírása, második keresztnév pótlás esetében a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) egy úgynevezett Hatósági Igazolást állít ki, amely a meglévő nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együttesen érvényes, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak minősül.

 

Az újranyomtatás folyamata:

Ha a névben kell javítást végezni, és az elírás a Nyelvvizsgaközpont, vagy az adott vizsgahelyek figyelmetlenségéből adódott, úgy díjmentesen intézzük az javítást. Amennyiben az elírás a jelentkező saját hibájából történt, úgy a javítás díja 2 500 Ft.

A javításhoz szükséges egy kérelem kitöltése és az eredeti bizonyítvány leadása, az eljárás időtartama 30 nap. A dokumentumokat az adott vizsgahelyen – ahol a vizsgázó jelentkezett a nyelvvizsgára – kell benyújtani.

 

Elveszett magyar államilag elismert bizonyítvány pótlása:

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar államilag elismert bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. másodlatot. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A másodlat az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, amely azonos értékű az eredeti bizonyítvánnyal.

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról másodlatot a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (NYAK) kell kérni. (www.nyak.hu)