A vizsgadolgozat megtekintését írásban, a megfelelő űrlapon tudja kérvényezni a Vizsgaközponttól vagy online adhatja be kérelmét felhasználó fiókjából.

 

Minden egyes vizsgaeseményhez a megtekintési kérelmek beérkezését, a megtekintési esemény időpontját és az egyéb határidőket a honlapon elérhető Vizsganaptár tartalmazza. A határidőktől eltérni nincs lehetőség. A határidőn túl érkezett megtekintési kérelmeket a Vizsgaközpont nem teljesíti. A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal. A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatának másolatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékeléséről készült másolattal megtekintheti, és saját megoldásairól legalább 45 perc időtartamban kézzel másolatot készíthet. Gépi másolásra nincs lehetőség. A megtekintésre a Vizsgaközpont hivatalos helyiségében (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.), Budapesten kerül sor, arról jegyzőkönyv készül.

Mindig csak a legutolsó vizsgaidőszak vizsgadolgozatai tekinthetők meg.

A megtekintés során a 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet szabályozása alapján járunk el: „A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet."

A vizsgázó számára hozzáférhetővé tesszük az alábbi anyagokat:

A számítógépes és a papír alapú vizsgák esetén

  • vizsgafeladatot, amelyről a megtekintés során kép-, és hangfelvételt nem készíthet, mivel a feladatsor és a megoldó kulcs szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezen okból kifolyólag ezekből semmit nem másolhat le vagy jegyzetelhet ki, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk is tilos.
  • az értékelési útmutatót, amely tartalmazza a nyelvvizsga írásfeladat értékelési szempontjait valamint a szóbeli vizsga értékelési szempontját. (Megtalálható a https://ixam.hu/vizsgazoknak/ oldalon is).
  • a megoldó kulcsot (nyomtatott vagy kivetített formában), amely szintén szerzői jogvédelem alatt áll, ezért azt sem írhatja vagy jegyzetelheti le
  • jegyzetpapírt, a Vizsgaközpont által kiosztott fejléces és pecsétes lap
  • tollat – színes, zselés toll (Ezzel a tollal lehet csak jegyzetet készíteni.)

Továbbá a számítógépes vizsgák esetén

  • A vizsga befejeztével kinyomtatott és a vizsgázó által aláírt válaszlapját és írásbeli feladatait a tanári értékeléssel együtt másolatban.

Illetve a papír alapú vizsgák esetén

  • másolatban válaszlapját és írásbeli feladatait a tanári értékeléssel.

A vizsgázónak a megtekintésre jogszabály szerint (legalább) 45 perc áll rendelkezésre.

A vizsgaanyag másolatát minden esetben csak a vizsgázó saját maga tekintheti meg, (harmadik félre nem ruházható át). Ha valaki (szülő, tanár, barát) elkíséri a megtekintésre, nekik biztosítunk másik helyiséget, ahol helyet tudnak foglalni és meg tudják várni, amíg a vizsgázó a megtekintésen részt vesz. A kiskorú (18 év alatti) vizsgázóval együtt, a szülő is jelen lehet a megtekintésen, személyazonossága igazolását követően.

A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal.