Gyakori kérdések-válaszok

 

Kinek ajánlják?

Az iXam vizsgarendszer célcsoportját egyfelől olyan nyelvtanulók, elsősorban fiatal felnőttek, érettségire készülők, diplomaosztás vagy külföldi tanulmányút előtt álló egyetemisták alkotják, akiknek tanulmányaik zárásához, vagy éppen folytatásához nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

Másfelől olyan dolgozó vagy dolgozni vágyó felnőttek, akiknek a megszerzett nyelvvizsgabizonyítvánnyal igazolniuk kell nyelvtudásukat.

 

Az iXam nyelvvizsga nemzetközileg elismert vagy csak Magyarországon fogadják el?

Az iXam nyelvvizsgarendszer angol és német nyelvvizsgái államilag elismert egynyelvű vizsgák, melyeket az akkreditáció feltételeinek megfelelve a KER szintjeihez illesztve négy szinten (A2, B1, B2 és C1) hoztunk létre és kívánjuk működtetni a jövőben.
Az iXam vizsga tehát államilag elismert, egynyelvű vizsga, melyet csak Magyarországon fogadnak el.

 

Német nyelvből is van nyelvvizsgázási lehetőség?

Német nyelvből már 2020. februártól lehetőség van nyelvvizsgára jelentkezni, a vizsganaptárunkban meghirdetett időpontokban. Vizsgaidőpontok

 

Milyen vidéki helyszíneken lesz?

Vizsgahelyeink akkreditációja folyamatos, naprakész információ a következő oldalon érhető el: https://nyak.oh.gov.hu/hol/detail.asp?strUid=QSCUSN

 

Információt szeretnék kérni a vizsgaidőpontokról.

2021-ben tervezett vizsgáink időpontjai és jelentkezési határidejük, valamint a részletes vizsganaptárunk a következő oldalon érhetők el: Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak

 

Milyen felkészülést segítő tananyag áll rendelkezésre?

Elérhetővé vált az online gyakorlásra szolgáló e-course rendszerünk. Ennek pontos részleteiről az alábbi oldalon olvashat: E-course oktatástámogató rendszer

Angol középfokú vizsgánkra felkészítő könyvünk 6 mintafeladatsort tartalmaz mintalevelekkel, hasznos tippekkel. Ára 3.000 Ft. 

 

Milyen tanfolyamokat tartanak?

Az IXAM nyelvvizsgákra speciális felkészítő kurzusokat szervezünk angol és német nyelvből B1, B2 és C1 szinten.  5 hetes (30 és 60 órás) tréningek formájában (a Nyelvvizsgaközpontban Budapest, Bródy Sándor u. 16.).
Képzéseinket minden vizsgaidőpont előtt meghirdetjük, a jelentkezési határidő az aktuális jelentkezési lapon szerepel.
A képzésre jelentkezés előtt kötelező szintfelmérő írása, melyen személyesen, előzetes bejelentkezés nélkül lehet részt venni, a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16-ban lévő ügyfélszolgálaton. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 12.00-17.00-ig. A szintfelmérő megírása ingyenes.
A képzésre való jelentkezés független a nyelvvizsgára jelentkezéstől. A képzéseket csak a megfelelő csoportlétszám esetén tudjuk elindítani. A képzési tanórák 45 percesek.
További információk: https://ixam.hu/kepzesek

 

Szótárat lehet-e használni?

Igen, a gépi vizsgánál a képernyő bal felső sarkában található a szótár ikon (a magnóhallgatás kivételével az összes feladatnál), amit lehet használni, a papír változatban bármilyen egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt lehet használni.
A papír alapú vizsga esetében a szótár biztosítása a vizsgázó feladata.

 

Miben különbözik más vizsgáktól? Ezt is elfogadják diplomakiadáshoz, felvételihez?

Az ixam vizsga általános, egynyelvű, államilag elismert bizonyítványt ad, tehát diploma kiadáshoz és felvételihez is megfelelő.
Filozófiánk, hogy a beszédkészség hiteles mérése élő interakcióban történjen, más számítógéppel adminisztrált vizsgarendszerek gyakorlatától eltérően, ahol ezt a részt is elektronikusan, gépi hang és előre megadott hosszúságú hangrögzítés technikájával valósítják meg.

 

Mik az iXam számítógépes vizsgázás előnyei?

A számítógépen történő vizsgázás egyik legnagyszerűbb előnye, hogy vizsgázóinknak nem kell aggódnia a kézírásuk miatt. A levél és a feladatok is sokkal könnyebben szerkeszthetőek. A számítógép méri az időt és számolja a szavakat vizsgázóink helyett. A hallott szövegértés feladat saját fülhallgatóval is használható az egyéni igényekhez igazodva. 

 

Már csak számítógépen vizsgázhatok?

Nem vizsgahelyeinken továbbra is lehetőséget biztosítunk vizsgánkkal egyenértékű papír alapú változat kitöltésére. Ezt az igényt előre, még a jelentkezéskor szükséges jelezni. Ezt a lehetőséget továbbra is fenntartjuk azon vizsgázóink számára, akik bizonytalanok a számítógépes felületek kezelésében, mert nem használják azt napi szinten. 

 

Milyen témákkal találkozhatok a vizsgán?

A iXam vizsga beszédcentrikus és a hétköznapi kommunikációra épít. Az írásbeli és szóbeli feladatok a köznapi társalgásban előforduló témákból kerülnek kiválasztásra: pl.: munka, tanulás, utazás, szabadidő, család. A felkészüléshez szükséges témakörök listája a Vizsgaközpontban, valamint a bejelentett vizsgahelyeken hozzáférhető. Mintafeladataink pedig letölthetők a https://ixam.hu/web/guest/vizsga-informacio linkről.

 

Hogyan lehet jelentkezni a vizsgára?

Vizsgázóinknak lehetősége van on-line jelentkezésre már közvetlenül a honlapunkról is: https://ixam.hu/jelentkezesek Ebben az esetben van lehetőség a vizsgadíj átutalására, de csekken is be lehet fizetni a vizsgaközpont számlájára. Az átutalás másolatát, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek legkésőbb a jelentkezési határidőig, hogy a jelentkezést érvényesítse.
 
A nyelvvizsgáinkra továbbra is van lehetőség e-mailben, postai úton vagy személyesen jelentkezni, ehhez kérjük, töltse le a jelentkezési lapot, melyet kitöltés után szíveskedjen -a fenti módok valamelyikén- eljuttatni vizsgaközpontunkba. Az űrlap mellé legyen kedves mellékelni a vizsgadíj befizetésről szóló átutalási igazolást vagy csekkes befizetési igazolás másolatát.
Bankszámla tulajdonosa: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Bankszámlaszám: OTP 11708001-20522234

 

Mennyibe kerül a nyelvvizsga?

iXam angol és német vizsgadíjak:

VIZSGA        KOMPLEX    ÍRÁSBELI     SZÓBELI

A2                     21.000,-       11.000,-          11.000,-

B1                     26.000,-       16.000,-          16.000,-

B2                     29.000,-       19.000,-          19.000,-

C1                     32.000,-       22.000,-          22.000,-

 

Lehet-e bankkártyával fizetni? 

Igen, erre Nyelvvizsgaközpontunkban (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) van lehetőség,

 

Mikor kaphatom meg a számlát?

A számlát vizsgázóink a bizonyítványokkal együtt kapják meg. Amennyiben a vizsgázónak a vizsgát megelőzően szüksége van a számlára, úgy értesítenie kell erről a Vizsgaközpontot.

 

Megválasztható-e szóbelin a vizsgázó pár?

A szóbeli párok beosztása központilag, ABC sorrend alapján történik, a pár megválasztására nincs lehetőség.

 

Mennyi ideig tart a vizsga? Több napos a vizsga?

A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. Az iXam nyelvvizsgákon nincs fordítási feladat. Az írásbeli vizsga rész és hallott szövegértés vizsgarész között 10 perc szünet van. A beszédkészség vizsgán a vizsgázók egymással is folytatnak beszélgetést a megadott feladatokról.

 

Mennyi idő alatt van eredménye a vizsgának?

Eredményt a vizsga utáni 7. munkanapon közlünk, de ez függ a munkaszüneti napoktól.

 

Mikor számít sikeresnek a nyelvvizsga?

AZ IXAM VIZSGA RENDSZER AKKREDITÁCIÓJA SZERINT akkor sikeres a komplex vizsga,

  • -ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (84 pont B2 szinten) és
  • -legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (íráskészség, olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 140 pontot), illetve százalékos eredményét.
  • -A vizsgázó ilyenkor sikeres államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, és az összpontszáma nem éri el a komplex vizsgán elérhető pontok 60%-át, de az írásbeli vizsgarészen vagy a szóbeli vizsgarészen eléri a készségenkénti 40%-os határt, valamint a félvizsgán megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli bizonyítványt).

 

Sikertelen vizsga esetén megismételhetem a vizsgát?

Igen, a vizsga korlátlan számban megismételhető komplex, írásbeli, és szóbeli vizsgatípusokon.     

 

A nyelvvizsga-bizonyítvány mikor vehető át?

Az egyes vizsgákhoz tartozó részletes vizsganaptárak tartalmazzák az átvétel pontos dátumát. Általánosságban véve a vizsga után körülbelül egy hónappal készülnek el a sikeresen vizsgázók bizonyítványai.
A vizsganaptárak a következő oldalon érhetőek el: Vizsgaidőpontok

Legközelebbi vizsgáink részletes vizsganaptára weboldalunk kezdőlapján elérhető.

 

Hogyan igényelhetem vissza a sikeres nyelvvizsgám díját?

Van lehetőség az első sikeres nyelvvizsgához állami támogatást igényelni.
Az ehhez szükséges kérelmet azonban NEM vizsgaközpontunkba, hanem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vizsgabizonyítvány mellé kiállított számlát is.
A jogosultságot érintő további kérdésekre az alábbi linken kaphatnak választ, valamint a kérelem is itt érhető el. https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html