fbpx

e-Course – Oktatástámogató Rendszer nyelvtanároknak és nyelvtanulóknak

Az e-Course Oktatástámogató Rendszer már évek óta segíti a felkészülésben a vizsgázni vágyókat.

Az e-Course a www.ixam.hu portálon is elérhető online gyakorlást, gyakorlófeladatok kezelését és intelligens oktatástámogatási lehetőségeket biztosító komplex rendszer.

Díjszabás


Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt szerződéseket  3 példányban az alábbi névre és címre megküldeni szíveskedjenek:

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

További kérdés,
vásárlási igény esetén az ecourse@ixam.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

e-Course nyelvoktatást támogató rendszer részletes lírása

Mi is az e-Course oktatástámogató rendszer?

Az e-Course a www.ixam.hu portálon elérhető online gyakorlást, gyakorlófeladatok kezelését és intelligens oktatástámogatási lehetőségeket biztosító komplex rendszer. Az e-Course bizonyos funkciói elérhetőek a tanulók számára fejlesztett e-Tutor mobil alkalmazáson keresztül is (Android, Windows Phone, iOS), valamint az órai használatot lehetővé tévő e-Course Teacher tablet alkalmazás segítségével.

Miből áll az e-Course rendszer?

Az e-Course rendszer három fő alappillére a gazdag feladattár, a különböző tanári és tanulói kereső felületek és a kettőt összekapcsoló intelligens algoritmusok.

iXam számítógépes nyelvvizsga - gyors javításiXam számítógépes nyelvvizsga - gyors javítás

Miben más ez a rendszer, mint a többi online gyakorló rendszer?

A feladattár különlegessége, hogy valamennyi jelenlegi feladatának nehézségi fokát több száz fős kitöltés alapján horgonytesztekkel mértük be, a nehézségi fokon kívül minden feladatot nyelvtani és tartalmi címkékkel láttunk el a könnyű kereshetőség érdekében. A rendszer a tanárok számára egy részletes keresőfelületen keresztül teszi lehetővé, hogy a tanulók aktuális tudásának megfelelő nehézségű, tartalmú, típusú feladatot tudjon kiválasztani órai munkához vagy házi feladatnak.

Hogyan lesz a rendszer a nyelvtanuló személyre szabott „tanfolyama”?

A tanulók a rendszerbe történő első belépésükkor egy legfeljebb 20 perces, adaptív szintfelmérő tesztet tölthetnek ki. A kitöltés eredménye alapján a rendszer készség szinten meg tudja becsülni a tanulók tudásszintjét, ami azt jelenti, hogy külön-külön megbecsüli az illető olvasás-, írás-, beszédértés-, és beszédkészségét, és ezzel együtt egy adott vizsgára való felkészültségének a szintjét. A tanulók szabadon is tudnak gyakorolni az online rendszer segítségével: akár úgy, hogy maguk választják meg a feladat készségét, típusát, akár úgy, hogy rábízzák magukat a rendszer intelligens feladatjavasolási algoritmusaira. Akár így, akár úgy történik a gyakorlás, annak eredményét a rendszer rögzíti és ez alapján folyamatosan frissíti a készségek alakulására vonatkozó becsléseket.

Hogyan segíti a rendszer a nyelvtanulót és a nyelvtanárt?

A tanulók magukról különböző statisztikákat tudnak megtekinteni: mikor és mennyit gyakoroltak, milyen készségű és típusú feladatokkal találkoztak és a korábban említett készség szintű tudásszint becsléseket. A tanár ezeket az adatok szintjén látja a csoportjába tartozó tanulókról, és ezen felül még azzal kapcsolatban is megtekinthet statisztikákat, hogy milyen tartalmú feladatok kerültek elő a tanulók gyakorlása során és különböző nyelvtani területeken milyen sikerességi arányt értek el. Mindezek támogatják, hogy objektív adatok alapján is tudja megcélozni a fejlesztendő területeket.

Hogyan működik a rendszer a nyelvórán?

Órai munka során a tanár az e-Course Teacher mobil alkalmazáson keresztül tudja kiosztani az aktuálisan megoldandó feladatot, a tanulók pedig az e-Tutor mobil alkalmazáson keresztül tudják rögzíteni a válaszokat. A kitöltést követően a tanár az alkalmazáson keresztül azonnal látja egyenként és összefoglalva az eredményeket, kiemelve például a csoport számára mindenképpen átbeszélésre szoruló kérdéseket is.

Van-e kapcsolat a tanárral az órai munkán kívül is?

Az e-Course rendszer a tanulócsoportokhoz tartozó online fórumokkal bővíti ki a tanuló-tanár kommunikációs lehetőségeket.

Mennyire tekinthető a rendszer lezártnak?

A rendszer egyáltalán nem lezárt, növekedésre, bővülésre képes. A tanárok számára ugyanis lehetőség van saját feladataiknak a felvitelére is, amelyeket a rendszerben kipróbálva értékelést kaphatnak azok „jóságáról”, és később a legjobbakat meg tudják osztani tanártársaikkal is. Ez a bővülés hatalmas előny a tanároknak, mert újabb és újabb kész tananyag kiegészítőkhöz jutnak, és hatalmas előny a nyelvtanulóknak, mert egyre gazdagabb, változatosabb gyakorlásra lesz lehetőségük.

További információk

az innovatív iXam nyelvvizsgarendszerről