fbpx

Felülvizsgálat

A vizsgadolgozat felülvizsgálatával kapcsolatban a következőket kell tudni:

  • Felülvizsgálat benyújtására minden vizsgázó jogosult.
  • A vizsgázóknak az eredmények közlése után 15 napjuk van a felülvizsgálati kérelem beadására. A felülvizsgálathoz szükséges határidőket minden vizsgaidőszak esetében a www.ixam.hu honlapon található vizsganaptár tartalmazza. A vizsganaptárban megadott határidőt követően beküldött kérelmeket sajnos nem áll módunkban elfogadni.
  • A felülvizsgálati kérelem űrlapját első fokon a Vizsgaközpontnak kell benyújtani írásban, az aktuális vizsganaptárban megjelölt határidőn belül (online, személyesen a TIT-iXam Nyelvvizsgaközpont Ügyfélszolgálatán – nyitva tartás: H-Cs: 12.00–17.00 –, vagy e-mailben a felulvizsgalat@ixam.hu címre, vagy faxon a 06-1-327-8912-es számra, vagy postai úton a 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. címre).
  • Az űrlaphoz csatolni kell a felülvizsgálat indoklását magyar nyelven, valamint az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát. Az elsőfokú felülvizsgálat esetében az újraértékelés díja 4.000 Ft. Amennyiben a vizsgázó a vizsgázó hozzájárult, hogy a szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készüljön és annak újraértékelését is kéri, annak díja további 4.000 Ft (tehát a beszédkészség újraértékelésének esetében a díj összesen 8.000 Ft) Az újraértékelés díját az OTP 11708001-20522234-00000000 számlaszámra kell befizetni.
  • A Vizsgaközpont vezetője a benyújtástól számított 15 napon belül hozza meg döntését és ezt követően postai úton küld értesítést.
  • Méltányossági kérelmet a vizsgaközpont vezetője nem tud elfogadni, mivel minden vizsgázót egyenlő elbírálásban kell részesíteni.
  • A felülvizsgálat nem azonos a vizsgadolgozat megtekintésével.
  • A másodfokú felülvizsgálat rendje: A vizsgázó, államilag elismert vizsga esetén, a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) címzett, de a vizsgaközponthoz két példányban benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.