Felhívás - iXam Vizsgáztató képzésre 2020 évben


                                          Újonnan jelentkező tanárok részére

A TIT-iXam vizsgaközpont angol/német nyelvvizsgáihoz tartozó angol/német nyelvű vizsgáztató képzései 50 órás kombinált tanfolyamok online-, kontaktórás képzéssel és hospitálással.

teacherteacher

Az általános nyelvű alapképzés alkalmával a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A2-B1-B2 és C1 szintű vizsgák kerülnek feldolgozásra. Részletesen a B2 szintű vizsgákkal foglalkoznak a résztvevők. Először a vizsgák bemutatására és az írásbeli próbafeladatok feldolgozására kerül a sor, majd a módszertani tematikában meghatározott szempontok alapján a vizsga elméleti kérdéseire. Ezután a szóbeli próbafeladatok sajátosságainak meghatározásán keresztül jutnak el a szóbeli vizsga értékeléséhez. A résztvevők videofelvételek segítségével megtanulják a vizsgázók értékelését (pontozását), és itt kerül szó a vizsgáztatói etikáról is. A következő tematika a levélírási feladat javítása és értékelése, végezetül a résztvevők elsajátítják a „vizsgáztatás" módszertanát.

Jelentkezés

 1. Diploma másolat (minimum 3 éves nyelvtanári diploma és vizsgáztatói gyakorlat, pl.: érettségi, évzáró vizsgák, más rendszerben való vizsgáztatási gyakorlat, szintfelmérés, és hasonlók)
 2. NYAK személyi adatlap kitöltése
 3. Önéletrajz
 4. Képzési szerződés aláírása

 

 1. Az egyes egységek tartalma
   

  1. Online képzés két nap, 20 óra
  2. Első élő vizsgán történő egész napos hospitálás, 10 óra
  3. Egynapos kontaktórás, személyes képzés, 10 óra
  4. Második élő vizsgán történő egész napos hospitálás, 10 óra
  5. A továbbképzés végére kiteljesítendő tartalmi követelmények, a képzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja

  1. Elméleti, online képzés: összefoglaló teszt 60-100% közötti megírása. Amennyiben a teszt értéke 60% alatt van, a rendszer felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a tesztet a hospitálásig meg kell ismételnie, különben nem vehet részt a hospitáláson.
  2. Kontaktórán való aktív részvétel
  3. Gyakorlati rész teljesítése:a személyes képzés végén egy videofelvétel 70-100% közötti értékelése részletes indoklással.
  4. Kötelező hospitálás:
   1. A résztvevő két egész napos "éles vizsgán" vesz részt, ahol összehasonlítja addigi hallottakat az éles vizsgával. A nap végén kitölt egy hospitálási jegyzőkönyvet, amiben részletesen válaszol a kérdésekre, személyes véleményét leírja a látottakról, illetve ha szerinte különbség volt a tanultak és látottak között, azt részletesen kifejti. Értékelési szempont: összefoglaló biztos tudás a vizsga menetéről, a fogalmak helyes használata, az összefüggések felismerése.
   2. A teljesítményértékelés formája: reflexiós levél, valamint kérdőív.

 5. Tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • 100%-os részvétel
 • Tesztek és vizsgapontozások sikeressége
 • Aktív részvétel a kontaktórákon
 • Egész napos hospitálás két éles vizsgán
 • Elégedettségmérés kitöltése
 • Reflexiós levél megírása
   

Az angol vizsgáztató képzés időpontja: hamarosan

Online képzés 20 óra;
1. hospitálás 2021.
kontaktórás képzés 2021. 
2. hospitálás 2021. 


Helyszíne: Budapest - TIT Nyelvvizsgaközpont, 1088 Bródy Sándor utca 16.

Jelentkezési határidő: 2021. hamarosan

A részvételi díj: ingyenes


A képzés további információiról érdeklődhet a tanarkepzes@ixam.hu címen.

Jelentkezési lapját a tanarkepzes@ixam.hu címre várjuk.

Jelentkezési lap letölthető: hamarosan innen