A fogyatékkal élő vagy speciális vizsgázók a magyarországi szabályozás alapján nem kaphatnak felmentést valamely készségmérés teljesítése alól. A vizsga szintjének vagy tartalmának megváltoztatására nincs lehetőség.

 

A) Eljárás a fogyatékkal élő vizsgázók esetében:

A vizsgázók jelentkezési lapjukkal együtt adhatják be igényüket kedvezményre, vagy on-line jelentkezéskor az on-line felületen kitöltött nyomtatvány és a szükséges orvosi igazolások feltöltésével. A Vizsgaközpont csak a jelentkezési határidőig benyújtott kérelmek esetében vállalja bármilyen kedvezmény biztosítását. Az ezután leadott kérelmeket nem áll módjában elfogadni. 

A kérelemhez kifejezetten nyelvvizsgára kiadott szakértői véleményt kell csatolni, amelyet a Vizsgaközpont bírál el. A kedvezmény megadásáról a Vizsgaközpont a vizsga jelentkezési határideje után 5 munkanapon belül elektronikus úton (e-mailben) értesíti a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a megküldött kedvezményre írásban nem jelzi egyéb, vagy más kedvezményre irányuló kérését, a kedvezményt a Vizsgaközpont elfogadottnak tekinti, a vizsgázó további kedvezmény, vagy igény érvényesítésére nem jogosult. Ha a vizsgázó nem fogadja el a felajánlott kedvezményt, az értesítéstől számított 5 napon belül van lehetősége a jelentkezését visszamondani, ebben az esetben a teljes vizsgadíj visszaigényelhető. A vizsgaeseményt követően kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség.

 

B) A fogyatékkal élők számára biztosítható kedvezmények

A Vizsgaközpont a fogyatékkal, készségzavarral élő vizsgázók számára a következő kedvezményeket tudja biztosítani. A kedvezmények biztosítása minden esetben egyedi döntést igényel:

a) az akadálymentesítés feltételeinek megfelelő vizsgahelyszínre történő beosztás és/vagy személyes segítség biztosítása (mozgássérült vizsgázók esetén)

b) személyes segítő biztosítása (súlyos mozgásszervi problémák, végtaghiány esetében)

c) többletidő biztosítása valamely feladat megoldásánál (jellemző a készségzavarral rendelkező vizsgázóknál, így diszgráfia, diszlexia esetén)

d) a levéljavítókat tájékoztatjuk a problémájáról (diszgráfia, diszlexia esetén)

e) a feladatsor, a válaszlap vagy más szükséges dokumentum speciális formában való biztosítása (így pl.  a feladatsor, válaszlap nagyítása),

C) A számítógépes vizsgák előnyei

Sok mozgássérült vizsgázni vágyó személy részére automatikusan segítség a számítógépen való vizsgázás, mert a kézírást ki lehet iktatni, a képernyőn megjelenő szöveget kellően nagyítani, a hallásértési feladatot megfelelő hangerővel illetve eszközzel hallgatni.