Felhívás - iXam Vizsgáztató képzésre 2019. évben

 

Újonnan jelentkező tanárok részére

A TIT-iXam vizsgaközpont angol nyelvvizsgáihoz tartozó angol nyelvű vizsgáztató képzései 50 órás kombinált tanfolyamok online-, kontaktórás képzéssel és hospitálással.

Az általános nyelvű alapképzés alkalmával a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A2-B1-B2 és C1 szintű vizsgák kerülnek feldolgozásra. Részletesen a B2 szintű vizsgákkal foglalkoznak a résztvevők. Először a vizsgák bemutatására és az írásbeli próbafeladatok feldolgozására kerül a sor, majd a módszertani tematikában meghatározott szempontok alapján a vizsga elméleti kérdéseire. Ezután a szóbeli próbafeladatok sajátosságainak meghatározásán keresztül jutnak el a szóbeli vizsga értékeléséhez. A résztvevők videofelvételek segítségével megtanulják a vizsgázók értékelését (pontozását), és itt kerül szó a vizsgáztatói etikáról is. A következő tematika a levélírási feladat javítása és értékelése, végezetül a résztvevők elsajátítják a „vizsgáztatás" módszertanát.

Jelentkezés

 1. Diploma másolat (minimum 3 éves nyelvtanári diploma és vizsgáztatói gyakorlat, pl.: érettségi, évzáró vizsgák, más rendszerben való vizsgáztatási gyakorlat, szintfelmérés, és hasonlók)
 2. NYAK személyi adatlap kitöltése
 3. Önéletrajz
 4. Képzési szerződés aláírása
 5. Titoktartási nyilatkozat aláírása a megtekintendő éles vizsgák feladatait illetően
 6. Az egyes egységek tartalma

  1. Online képzés két nap, 20 óra
  2. Első élő vizsgán történő egész napos hospitálás, 10 óra
  3. Egynapos kontaktórás, személyes képzés, 10 óra
  4. Második élő vizsgán történő egész napos hospitálás, 10 óra
  5. A továbbképzés végére kiteljesítendő tartalmi követelmények, a képzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja

  1. Elméleti, online képzés: összefoglaló teszt 60-100% közötti megírása. Amennyiben a teszt értéke 60% alatt van, a rendszer felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a tesztet a hospitálásig meg kell ismételnie, különben nem vehet részt a hospitáláson.
  2. Kontaktórán való aktív részvétel
  3. Gyakorlati rész: a személyes képzés végén egy videofelvétel 70-100% közötti értékelése részletes indoklással. A gyakorlati értékelést nem lehet megismételni, ebben az esetben a teljes képzést meg kell ismételni.
  4. Kötelező hospitálás:
   1. A résztvevő két egész napos "éles vizsgán" vesz részt, ahol összehasonlítja addigi hallottakat az éles vizsgával. A nap végén kitölt egy hospitálási jegyzőkönyvet, amiben részletesen válaszol a kérdésekre, személyes véleményét leírja a látottakról, illetve ha szerinte különbség volt a tanultak és látottak között, azt részletesen kifejti. Értékelési szempont: összefoglaló biztos tudás a vizsga menetéről, a fogalmak helyes használata, az összefüggések felismerése.
   2. A teljesítményértékelés formája: reflexiós levél, valamint kérdőív.

6. Tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • 100%-os részvétel
 • Tesztek és vizsgapontozások sikeressége
 • Aktív részvétel a kontaktórákon
 • Egész napos hospitálás két éles vizsgán
 • Elégedettségmérés kitöltése
 • Reflexiós levél megírása

A részvételi díj: 28.000 Ft +ÁFA

Jelentkezési lapját a tanarkepzes@ixam.hu címre várjuk.

Jelentkezési lap hamarosan letölthető innen.

 

A már akkreditált telc Vizsgáztatóink részére

 

Jelentkezés

 1. Diploma másolat (minimum 3 éves nyelvtanári diploma és vizsgáztatói gyakorlat, pl.: érettségi, évzáró vizsgák, más rendszerben való vizsgáztatási gyakorlat, szintfelmérés, és hasonlók)
 2. NYAK személyi adatlap kitöltése
 3. Önéletrajz
 4. Képzési szerződés aláírása
 5. Titoktartási nyilatkozat aláírása a megtekintendő éles vizsgák feladatait illetően

Az egyes egységek tartalma

 1. Online képzés két nap, 20 óra
 2. Egynapos kontaktórás, személyes képzés,  10 óra
 3. A továbbképzés végére kiteljesítendő tartalmi követelmények, a képzésen elsajátítottak ellenőrzésének módja
 • Elméleti, online képzés: összefoglaló teszt 60-100% közötti megírása. Amennyiben a teszt értéke 60% alatt van, a rendszer felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a tesztet a kontaktóráig meg kell ismételnie, különben nem vehet részt a kontaktórán.
 • Kontaktórán való aktív részvétel
 • Gyakorlati rész: a személyes képzés végén egy videofelvétel 70-100% közötti értékelése részletes indoklással. A gyakorlati értékelést nem lehet megismételni, ebben az esetben a teljes képzést meg kell ismételni.
 • Feltétel továbbá a 2018. évi telc Vizsgáztatói aktualizáló képzés sikeres elvégzése
 1. Tanúsítvány kiadásának feltételei:
 • 100%-os részvétel
 • Tesztek és vizsgapontozások sikeressége
 • Aktív részvétel a kontaktórákon
 • Elégedettségmérés kitöltése
 • Reflexiós levél megírása

A képzés idejéről és díjáról: érdeklődjön a tanarkepzes@ixam.hu címen.

Jelentkezési lapját a tanarkepzes@ixam.hu címre várjuk.

Jelentkezési lap hamarosan letölthető innen.