Kedves Vizsgázó!

Igyekeztünk egy valódi vizsgázóbarát, a XXI. századnak, az Új Nemzedék igényének megfelelő vizsgarendszert fejleszteni. Bízunk abban, hogy jó, pozitív tapasztalattal hagyja majd el a Vizsgatermet.

Szeretnénk néhány dologra felhívni figyelmét.

I. gépi vizsga

 

- Ön kap egy borítékot, benne van az a kód, amit be kell írni- mindenkinek más az azonosítója
- az azonosítót az írásbeli vizsga végéig meg kell őrizni, a vizsga végén vissza kell adni!
- papír szótárt nem lehet használni, majd csak délután a beszéd vizsgánál/felkészülő
- a gépen van „dictionary" - oda az angol szót kell beírni
- a gépteremben nem lehet enni, inni

A vizsga 5 részből áll (I/1, I/2, I/3, II/1, II/2):

9.00-10.00 I/1. Írás készség (nem szabad valós adatot, nevet, születési dátumot, helyet megadni), az értékelés anonim
- 60 perce van a két feladatra, maga osztja be, mi javasoltunk 30/60-30 percet
- egyéni tempóval haladhat (de a feladatok nyomtatása miatt meg kell várnia a többieket)
- olvassa el, amit írt, javítson a hibákon-, ha van
- a 60 perc után, egyszerre nyomtatjuk ki az összes írás feladatot, ezt visszük a javítónak (függetlenül attól, hogy ki mikor lett kész a feladattal)
- csak akkor menjen át a következő készségre, ha biztos, hogy nem szeretne javítani, elolvasni feladatait. Ha egyszer továbbment a következő készségre, nem léphet vissza!
- Ahol szükséges- adjon címet a feladatnak, van az oldalon ilyen doboz
- mosdóba csak egyesével mehetnek (ilyenkor a felügyelőnek jelezni kell, hogy ki szeretne menni, a felügyelő szüneteli gépét. Ha visszajött és leült, továbbengedi a vizsgát)

10.00-11.30 I/2. Olvasott szövegértés - 90 perce van a három feladatra, Ön osztja be az idejét
- Ne hamarkodja el a válaszokat, nyugodtan olvassa végig mindhárom feladatot, gondolja végig a válaszlehetőséget, és ha biztos a válaszban, akkor jelölje be, húzza be. Az egyes választ bármikor javíthatja, módosíthatja. A lap két oldalán található nyíllal tud előre, visszajutni. Ha lezárja ezt a készséget, már nem tud visszamenni. Hiába végez korán, meg kell várnia a következő feladat végét, amikor a többi vizsgázóéval együtt, egyszerre kinyomtatják válaszait.

11.30-11.50 I/3. Nyelvhasználat I/3. Nyelvhasználat Ez a feladat csak B2/C1 szintű vizsgán fordul elő.
20 perce van 10 mondatot átfogalmazni.
Csak a megoldást kell begépelni, figyelje, hogy helyesen gépelje be a szót.
A húsz perc után nyomtatja ki a teremfelügyelő egyenként a vizsgázó válaszait, melyet alá kell írnia. Ezt kapja meg a megtekintésen. (minden oldalt)

11.50-12.00 szünet

 

II. Szóbeli vizsga

 

12.00-12.05 (ismételt ültetés, azonosítás)

12.05-12.40 II/1. Hallott szövegértés
- a vizsga előtt a gépen van hangpróba, ahol a vizsgázó beállíthatja a hangerőt
- saját fülhallgatót használ higiéniára való tekintettel (van néhány tartalék, ha valaki nem hozott)
- a hallott szövegértés előtt kap egy lepecsételt lapot, amire a felvétel hallgatása alatt, igény esetén jegyzetet készíthet. Ezt a papírt a vizsga végén vissza kell adnia a teremfelügyelőnek. A megoldásokat a számítógépen kell rögzíteni, a megadott időkereten belül. A pecsétes papír nem a válaszok írására szolgál; csupán jegyzetelésre kapják.
- a vizsgázó nem tud belenyúlni a hanganyagba, azt gyorsítani, előre vagy vissza tekerni. A felvételen minden idő be van állítva, azt csak végig tudja hallgatni
- ha egy feladatnak vége van, a rendszer behozza a másodikat, illetve a harmadikat.
- mikor véget ér ez a vizsgarész, a felügyelő az erre a készségre adott válaszokat is kinyomtatja, a vizsgázó ezt is aláírja.
Ekkor véget ér a szóbeli vizsga első része.

II/2. Beszédkészség vizsgarész

A beszédkészség vizsga előtt a vizsgázók a várakozó teremben várakoznak, kikapcsolt mobiltelefonnal. Innét szólítják őket és viszik át a felkészülő terembe. Ott 10 percig készülhetnek a vizsgára, szótárt használhatnak. Jegyzetet készíthetnek pecsétes papírra. (ezt a vizsgateremben kell hagyniuk) Ezután átkísérik őket a Vizsgaterembe, ahol lezajlik a vizsga.
Ezután a vizsgázó elhagyja az épületet.
7 munkanappal később a www.ixam.hu oldalon tudja megnézni eredményét.
A rendszer és a vizsga továbbfejlesztésére nézve, kérjük, ha ideje engedi, szíveskedjék kitölteni elégedettségfelmérő kérdőívünket a vizsgát követően,a vizsgahelyszíneken.