Kedves Vizsgázó!

Igyekeztünk egy valódi vizsgázóbarát, a XXI. századnak, az Új Nemzedék igényének megfelelő vizsgarendszert fejleszteni. Bízunk abban, hogy jó, pozitív tapasztalattal hagyja majd el a Vizsgatermet.

Szeretnénk néhány dologra felhívni figyelmét.

I. papír vizsga

 

- Ön kap egy borítékot, benne van az a kód, amit rá kell írni a válaszlapra- mindenkinek más az azonosítója.
- az azonosítót az írásbeli vizsga végéig meg kell őrizni, a vizsga végén vissza kell adni!
- megengedett papír szótárt lehet használni, a felügyelő ellenőrzi az írásbeli vizsga során. A használható szótárak listáját honlapunkon megtalálja.
- a vizsgázó végig az asztalon tartja igazolványait, a teremben ehet, ihat.
- nem lehet előtte papír, amire bármit is kiírna a feladatokból.
- belátása szerint írhat ceruzával, vagy tollal. Plusz időt nem kap a ceruzával jelölt válaszok átírásához!

A vizsga 5 részből áll (I/1, I/2, I/3, II/1, II/2):

9.00-10.00 I/1. Írás készség (nem szabad valós adatot, nevet, születési dátumot, helyet megadni), az értékelés anonim (A KÓDSZÁMOT LEHET CSAK AZ IRÁS VÁLASZLAPJÁRA ÍRNI MINDKÉT FELADAT ESETÉN)
- 60 perce van a két feladatra, maga osztja be, mi javasoltunk 30/60-30 percet
- egyéni tempóval haladhat (nem lapozhat tovább a következő készséget mérő feladatokra)
- olvassa el, amit írt, javítson a hibákon-, ha van
- Ahol szükséges- adjon címet a feladatnak
- mosdóba csak egyesével mehetnek (ilyenkor a felügyelőnek jelezni kell, hogy ki szeretne menni, mindent az asztalán hagy.)
- a 60 perc után, egyszerre szedjük össze az összes írás feladatot, ami a javítóhoz kerül.

10.00-11.30 I/2. Olvasott szövegértés - 90 perce van a három feladatra, Ön osztja be az idejét
- Ne hamarkodja el a válaszokat, nyugodtan olvassa végig mindhárom feladatot, gondolja végig a válaszlehetőséget, jegyzetelhet, jelölhet a munkafüzetben, és ha biztos a válaszban, akkor vezesse át azokat. Válaszait át kell vezetnie a válaszlapra, csak azokat fogadjuk el!
Hiába végez korán, meg kell várnia a következő feladatot, nem lapozhat tovább, csak együtt mehetnek tovább a következő feladatra.

11.30-11.50 I/3. Nyelvhasználat Ez a feladat csak B2/C1 szintű vizsgákon fordul elő. 20 perce van 10 mondatot átfogalmazni. Csak a megoldást kell a válaszlapra írni, figyelje, hogy helyesen írja le a szót. A húsz perc után a teremfelügyelő egyenként szedi össze a munkafüzetet és válaszlapot. Ezt követően a vizsgázó kimehet a teremből, van egy tízperces szünet.

11.50-12.00 szünet

 

II. Szóbeli vizsga

 

12.00-12.05 (ismételt ültetés, azonosítás)

12.05-12.40 II/1. Hallott szövegértés
- a vizsga előtt van hangpróba, ahol a vizsgáztató beállítja a hangerőt (ezt követően nincs mód módosítani a hangerőt)
- A felvételen minden idő előre be van állítva, a vizsgázó azt csak végig tudja hallgatni
- ha egy feladatnak vége van, a magnó lejátssza a másodikat, illetve a harmadikat.
- mikor véget ér ez a vizsgarész, a felügyelő beszedi a feladatfüzetet, és a válaszlapot.
Ekkor véget ér a szóbeli vizsga első része.

II/2. Beszédkészség vizsgarész

A beszédkészség vizsga előtt a vizsgázók a várakozó teremben várakoznak, kikapcsolt mobiltelefonnal. Innét szólítják őket és viszik át a felkészülő terembe. Ott 10 percig készülhetnek a vizsgára, szótárt használhatnak. Jegyzetet készíthetnek pecsétes papírra. (ezt a vizsgateremben kell hagyniuk) Ezután átkísérik őket a Vizsgaterembe, ahol lezajlik a vizsga.
Ezután a vizsgázó elhagyja az épületet.
7 munkanappal később a www.ixam.hu oldalon tudja megnézni eredményét.
A rendszer és a vizsga továbbfejlesztésére nézve, kérjük, ha ideje engedi, szíveskedjék kitölteni elégedettségfelmérő kérdőívünket a vizsgát követően,a vizsgahelyszíneken.